ZDERZENIE dwóch poglądów – o zmianie podejścia do zarządzania personelem

Zderzenie dwóch poglądów - ISTOTNYM ELEMENTEM W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA JEST TZW.  KAPITAŁ LUDZKI. ZWŁASZCZA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I HOTELARSKIEJ TO LUDZIE TWORZĄ ATMOSFERĘ MIEJSCA, W KTÓRYM PRACUJĄ. INWESTORZY, DYREKTORZY I MENEDŻEROWIE OBIEKTÓW RESTAURACYJNYCH I HOTELOWYCH NIE POWINNI O TYM ZAPOMINAĆ.

SŁOWEM WSTĘPU

Zderzenie dwóch poglądów - dobrze wyszkolona kadra nie zawsze jest priorytetem przedsiębiorców. Niektórzy z nich - dostrzegając korzyści - wykorzystywali i wykorzystują dofinansowania unijne na kształcenie i rozwój, inwestując tym samym w podnoszenie kompetencji personelu, a inni ciągle borykają się z nawarstwiającymi się od lat problemami. Między innymi problemem braku pracowników, którzy coraz częściej chcą być doceniani. Młodzież bogata w zdobyte kompetencje wyjeżdża za granicę, gdzie ich umiejętności i doświadczenie są doceniane, nie tylko pod względem finansowym. Smutną prawdą jest to, że wykwalifikowany w Polsce personel wykorzystuje możliwości rozwoju i budowania kariery w obiektach zagranicznych, ponieważ nie mógł i nadal nie może liczyć na to samo w Polsce. A przecież w restauracjach i hotelach atmosferę miejsca tworzą ludzie, którzy w nich pracują. O tym żaden inwestor, dyrektor i menedżer nie powinien nigdy zapominać.


PROBLEM REKRUTACJI

Wielu hotelarzy i restauratorów zwraca się do mnie z prośbą o znalezienie pracowników liniowych, a także kadry zarządzającej. Argumentują to faktem, że pomimo wielu prób nie udało im się znaleźć osób kompetentnych na rekrutowane stanowisko. W momencie, gdy pytam ich o parametry, jakimi się kierują, poszukując osób do zatrudnienia, wcale się nie dziwię, że nikogo nie mogą znaleźć. Dziś, aby znaleźć kandydata, od inwestora zaczynając, na dyrekcji i menedżerach kończąc, w pierwszej kolejności należy stanąć i zastanowić się nad miejscem, do którego zapraszamy kandydatów i zrobić sobie „rachunek sumienia”, zadając samym sobie szereg niezbędnych pytań:

„Czy chciałbym tutaj pracować?”, „Czy proces rekrutacji jest przeprowadzony prawidłowo i zgodnie ze standardami?”, „Czy otrzymam niezbędny feedback podczas rekrutacji?”, „Czy atmosfera miejsca, którą tworzą ludzie w nim pracujący, jest dla mnie odpowiednia?”, „Czy to miejsce pozwoli mi się rozwinąć?”, „Czy osoby zarządzające inwestują w rozwój swoich pracowników?”, „Czy mam szanse na awans wewnątrz firmy?”, „Czy w razie problemów mogę liczyć na zespół i kadrę, z którą będę współpracować?”, „Czy pracodawca nie oszczędza na ilości pracowników?”.

Jeżeli na choć jedno z tych pytań odpowiemy w sposób zaprzeczający, nie liczmy na tłum kandydatów podczas rekrutacji. W pracy spędzamy sporą część swojego życia i wielu pracowników traktuje ją jak drugi dom. Wbrew pozorom osoby poszukujące pracy nie kierują się wyłącznie wysokością wynagrodzenia, ważne są dla nich osoby, które zarządzają obiektem. Jeżeli już podczas pierwszej rozmowy rekruter nie będzie odpowiadał kandydatowi, nie liczmy na to, że osoba szukająca pracy zwiąże się z firmą na dłużej, może nawet w ogóle odmówi przyjęcia oferty.

MOTYWACJA POZAFINANSOWA

Odgrywa ona kluczową rolę w zaangażowaniu pracownika w misję obiektu, w którym pracuje. Inwestorze, zweryfikuj, w jaki sposób osoby zarządzające motywują swoje zespoły do działania. W wielu przypadkach spotkamy się z całkowitym brakiem takiej formy motywowania pracowników. Wiele osób zarządzających zamyka się w pomieszczeniach swoich biur, nie utrzymując relacji ze swoimi zespołami pracowników. Tak samo inwestorzy często zapominają o zwykłym „Dziękuję! Wykonaliście kawał dobrej roboty”, skierowanym do zatrudnianego zespołu.

Motywacja

Już na samą rozmowę kwalifikacyjną miej jasno określony plan rozwoju kandydata w obiekcie i konsekwentnie realizuj  jego założenia. Krok po kroku omów z kandydatem, jakie ma możliwości rozwoju wewnątrz firmy i jak wygląda struktura organizacyjna, w obrębie której ma możliwości rozwoju i awansu wewnętrznego.

PLANOWANIE KARIERY

Już na samą rozmowę kwalifikacyjną miej jasno określony plan rozwoju kandydata w obiekcie i konsekwentnie realizuj jego założenia. Krok po kroku omów z kandydatem, jakie ma możliwości rozwoju wewnątrz firmy i jak wygląda struktura organizacyjna, w obrębie której ma możliwości rozwoju i awansu wewnętrznego. Z niewiadomych powodów wielu dyrektorów i menedżerów w ogóle tego nie robi.

WSPIERANIE ZESPOŁU

Jesteś inwestorem, dyrektorem, Menedżerem? Nie miej oporów by chwycić za tacę czy telefon w recepcji i pomóc Twoim pracownikom, gdy tej pomocy od Ciebie potrzebują. To żadna ujma pracować na wspólny sukces w postaci zadowolenia gości. Zdobędziesz tym uznanie wśród Twojego zespołu. Bądź dla nich wzorem, który zna się na pracy każdego członka zespołu, który zatrudnia. Znasz swoich pracowników? Ilu inwestorów, dyrektorów, menedżerów zna prywatnie swoich pracowników? Stań się osobą, na którą Twój zespół zawsze będzie mógł liczyć nie tylko w sferze służbowej, ale i w tej prywatnej. Integruj się z zespołem. Imprezy integracyjne ze względu na ciągłe oszczędności w wielu obiektach stały się rzadkością. Jeżeli budżet obiektu nie pozwala na takie działania, przynajmniej raz na jakiś czas poświęć jako menedżer własne środki na to. Podziała to motywująco i zbuduje lepszą więź z Tobą jako liderem.

Nie miej oporów by chwycić za tacę czy telefon w recepcji i pomóc Twoim pracownikom, gdy tej pomocy od Ciebie potrzebują. To żadna ujma pracować na wspólny sukces w postaci zadowolenia gości. Zdobędziesz tym uznanie wśród Twojego zespołu. Bądź dla nich wzorem, który zna się na pracy każdego członka zespołu, który zatrudnia.

DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ I KOMPETENCJE ZESPOŁU

Wielu inwestorów oszczędza na edukacji i rozwoju swoich pracowników, nie ponosząc w tej kwestii prawie żadnych inwestycji. Pracodawcy ci nie dostrzegają, że szkolenia personelu, jak i kadry przynoszą wymierne efekty we wzroście wyników finansowych firmy. Przeprowadzam często szkolenia dla pracowników liniowych. Podczas ustalania procesu realizacji kładę bardzo duży nacisk na to, aby menedżerowie zarządzający szkolonym działem brali czynny udział w szkoleniu. Dlaczego? Chociażby dlatego, że uczestnicząc w szkoleniu, wiedzą, jakie umiejętności pracownicy nabyli, a w konsekwencji są w stanie te umiejętności rozplanować w realizowaniu codziennych zadań związanych z powierzoną pracą, ale to nie jedyny argument.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Zarówno z tym prywatnymi kształcącymi w postaci szkoleń i kursów, jak i z młodzieżą ze szkół publicznych. Nawiązując taką współpracę, możesz zapewnić sobie niedużym kosztem inwestycji stały dopływ pracowników liniowych. W następstwie doinwestowując w już zatrudniony zespół, masz możliwość rozwijać ich kompetencje i awansować w ramach struktury wewnętrznej obiektu. Zostań sponsorem indeksów, a w długofalowej współpracy ta inwestycja zwróci się z należytym zyskiem.

FLUKTUACJA – CICHY POŻERACZ TWOICH ZYSKÓW

Zła atmosfera, nieodpowiednie osoby na stanowiskach zarządzania, niskie płace – to kilka z wielu czynników występowania zjawiska fluktuacji. W przypadku, gdy rotacja na stanowisku pracownika jest częstsza niż raz na pół roku, masz powody do obaw. Koszty fluktuacji na przykładzie stanowiska kelnera, gdzie jeden etat rotuje z częstotliwością 1 miesiąca, mogą wynieść nawet ~30 000 zł rocznie – tyle tracisz na jednym etacie. Nie rozsądniej rozdzielić te pieniądze wśród pracowników podnosząc im płace i zatrzymać ten proces?

AUDYT

Wykonuj audyty jakościowe i finansowe przynajmniej raz na kwartał. Do audytu angażuj firmy wyłącznie zewnętrzne. Dlaczego? Dokonując audytu wewnętrznego, nie jesteś w stanie wykryć problemów i punktów krytycznych, które audytor z zewnątrz bardzo szybko zauważy. Firma z zewnątrz znajdzie każdy najdrobniejszy problem, jaki występuje w Twoim obiekcie.

JAKOŚĆ A NIE CENA

Planując politykę cenową obiektu, nie kieruj się wyłącznie tym, aby cena była przyciągająca na tle konkurencji, którą masz wokół. Postaw na jakość, a cena przestanie mieć znaczenie dla gości. Dbaj o jak najwyższy poziom kompetencji Twojego zespołu, jakość oferowanych usług i produktów. Ta forma podejścia do biznesu przyniesie większe korzyści, niż Ci się wydaje. Wydajesz mnóstwo pustych pieniędzy na marketing i reklamy — pytanie: po co? Czy te wydatki wracają do Ciebie? W jakim stopniu są skuteczne? Mierzysz skuteczność tych działań? Tutaj szukaj optymalizacji kosztów w pierwszej kolejności i inwestuj tylko w reklamę, która daje realne korzyści i widoczny zwrot z inwestycji. Wielu dyrektorów/menedżerów rozpoczyna optymalizację kosztów od ludzi i ich wynagrodzeń. Przychodzi im toz ogromną łatwością. Pomijają wiele płaszczyzn w przedsiębiorstwie, na jakich mogą dokonać optymalizacji na o wiele większą skalę, nie tracąc ani trochę na jakości oferowanych usług i produktów.

MOTYWACJA FINANSOWA

Nie bez powodu temat poruszany na samym końcu artykułu. Takie samo znaczenie ma dla pracownika: oczekiwania finansowe znajdują się w hierarchii dopiero po spełnieniu poprzednich uwarunkowań. W momencie, gdy już stworzysz przyjazne miejsce dla Twoich pracowników, możesz zacząć ustalać ich wynagrodzenia za pracę. Jak to wynagrodzenie zaplanować? To bardzo trudna sztuka w obecnych czasach. Zadaj sobie pytanie: „jakich pracowników potrzebuję?” Zapewne większość z Was odpowiada: „doświadczonych, z kwalifikacjami, samodzielnych etc.” Tylko warunek jest jeden – jeśli chcesz mieć tak dobry zespół, musisz liczyć się z tym, że zapłacisz za niego więcej, niż mówią wskaźniki zatrudnienia. Według ustalonych wskaźników możesz liczyć jedynie na osoby niedoświadczone, bez kwalifikacji, mało samodzielne w codziennej pracy. Płacąc minimalne wynagrodzenie za pracę, nie spodziewaj się, że ktokolwiek z doświadczeniem na takie ogłoszenie odpowie.


SEBASTIAN HIKAŁA-DOBRZAŃSKI

CEO 4Gastro PREMIUM

Gastronom z doświadczenia, zawodu oraz pasji. Ponad 19-letnie doświadczenie w branży zdobywał w prestiżowych hotelach oraz restauracjach południowej Polski. Specjalista w dziedzinie organizacji obiektów gastronomicznych. Autor programu dla branży hotelowej i gastronomicznej „Motywacja 2.0” oraz „Skuteczny zespół Gastronomii”. Autor książki Gastronom – zawód dla wytrwałych. Obecnie równolegle pełni funkcję key account managera biura nieruchomości „VIP Real Estate Polska”, specjalizując się w obrocie nieruchomości komercyjnych, m.in. hoteli, restauracji, terenów pod inwestycje. Piastuje również funkcję dyrektora Ogólnopolskiej Akademii Hotelarstwa i Gastronomii w Rzeszowie. CEO projektu 4gastro PREMIUM (www.4gastro.eu).