Branża gastronomiczna jest branżą najdłużej objętą obostrzeniami. Walka z kryzysem pochłonie największą liczbę przedsiębiorstw. Gdy wszystko dobiegnie końca niewielu już będzie w stanie się podnieść.

Nie wszystko stracone.
Taką sytuację można jeszcze wykorzystać. Zmienić trendy, style zarządzania, podejście do motywacji i budowania zespołu. Najważniejsze to nie można się poddać, aby przetrwać. Niektóre działania będą potrzebowały wsparcia konsultantów, aby móc stanąć ponownie na nogi.

Gastronomia w kryzysie

Sytuację przedsiębiorców możemy podzielić na kilka segmentów.
Przegrani - przedsiębiorstwa, dla których jest już za późno na pomoc i jedyne wyjście to likwidacja przedsiębiorstwa i ostre zatrzymanie wzrostu zaległości. Odrobienie strat i powrót na rynek w późniejszym czasie. Do tej grupy podporządkować należy również przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale i czekają na poprawę sytuacji na rynku w międzyczasie korzystając z dofinansowań Państwowych, oni już nie wrócą, a powrót niewiele wniesie w ich sytuację po ponad roku bycia w zamknięciu.
Walczący - przedsiębiorstwa, które do tej pory nie świadczyły usług na dowóz i na wynos, lecz skutecznie przestawiły się na taki tryb działalności, osiągając mały sukces. Często Ci przedsiębiorcy skorzystali z pomocy z zewnątrz nawiązując współpracę z konsultantami branżowymi. Dzięki tej współpracy zrewidowali audytem swoją sytuację przedsiębiorstwa i podjęli decyzje o wdrożeniu zmian w funkcjonowaniu organizacji.
Zwycięzcy - Przedsiębiorcy, którzy od zawsze świadczyli usługi na dowóz i na wynos, co pozwoliło im na łatwiejsze przystosowanie się do zmian. Zbudowana baza klientów pozwoliła im na przetrwanie w okresie kryzysu. Często ta grupa przedsiębiorców korzystała z szkolenia kadry i pracowników liniowych, rozwijając ich kompetencje i umiejętności zawodowe, korzystali również z pomocy konsultantów.

Żeby zweryfikować sytuację, do której z grup można przyporządkować własny lokal, koniecznie należy rozważyć w pierwszej kolejności rewizję/audyt wewnętrzny w swoim przedsiębiorstwie.

  1. Sprawdź swojego lidera (managera), kompetencje, które były istotne przed kryzysem, niekoniecznie sprawdzą się w sytuacji kryzysowej.
  2. Zrób audyt zewnętrzny, pokaże Ci sytuację przedsiębiorstwa i pozwoli na opracowanie strategii działania kryzysowego. Również może pokazać, gdzie powinieneś dokonać zdecydowanych zmian, nawet włączając w to zmiany wśród liderów w przedsiębiorstwie.
  3. Nie bój się korzystać z pomocy zewnętrznych konsultantów, wielu z nich może pomóc Ci przetrwać sytuację kryzysową, a nawet poprawić w sposób znaczący sytuację Twojego lokalu. Ich celem jest pomóc zarabiać Twojej firmie więcej tak, aby inwestycja w jego usługi opłaciła się Tobie, ale także zwróciła w jak najkrótszym okresie czasu.

    Wiele lokali wygląda jak magazyny sklepów wielkopowierzchniowych. Pamiętaj o tym, aby wysoki poziom organizacji przedsiębiorstwa również utrzymywać w sytuacjach kryzysowych. Goście, którzy odbierają osobiście zamówienia obserwują jak wygląda wnętrze Twojej restauracji, a często ten widok nie jest pozytywny w odbiorze.

Działaj. Zdecydowanie, aby przetrwać nie możesz objąć postawy osoby, która się poddaje. To jak ty się nastawisz do obecnej sytuacji będzie miało wpływ na Twój zespół i na sytuację Twojego przedsiębiorstwa. To Ty wyznaczysz trendy w przedsiębiorstwie, a od Twojej postawy zależy 50% sukcesu lokalu.

SHD Konsulting i szkolenia
www.4gastro.eu
kontakt@4gastro.eu
Mob. 507 670 455

Wierz w siebie nawet jak nikt inny w ciebie nie wierzy. Jeśli uwierzysz w siebie, nie będzie niczego, czego nie byłbyś w stanie osiągnąć. Dlatego nie rezygnuj. Nigdy się nie poddawaj.