"Akcja kwalifikacja"
Skuteczny Manager Gastronomii

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym/hybrydowym w tematyce "Skutecznego Managera Restauracji".

Dla kogo?
Osoby z doświadczeniem branżowym chcące uzyskać kwalifikację zawodową do celów awansu wewnętrznego w przedsiębiorstwie lub starające się o stanowisko kadry zarządzającej średniego szczebla struktury przedsiębiorstwa.

Cel:
Celem edukacyjnym jest nabycie kwalifikacji kierowniczych do celów zarządzania obiektami restauracyjnymi zarówno indywidualnymi jak i hotelowymi.

Metodyka:
Wykład moderowany w oparciu o studium przypadku na bazie wiedzy i doświadczenia trenerów prowadzących szkolenie z zachowaniem norm kwalifikacji wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Miejsce i termin:
Tarnobrzeg - 01.02.2020

Szkolenie zarejestrowane jest w Bazie Usług Rozwojowych i istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/refundacji u lokalnego operatora środków UE, lub z innych źródeł finansowania środków unijnych. Każdy z uczestników z programów unijnych otrzymuje stypendium za udział w szkoleniu - po zakończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa w systemie ciągłym przez okres 5 dni po 8 godzin (40 godzin łącznie) zegarowych.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 10:00 - 18:00

Program ramowy:

 1. Manager gastronomii: cele, zadania, autoprezentacja, style zarządzania,
 2. Funkcje Managera: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, szkolenia wdrożeniowe,
 3. Rekrutacja pracowników i polityka wynagrodzeń, delegowanie zadań, motywacja,
 4. Komunikacja z personelem i trudne rozmowy, konflikty,
 5. Elementy psychologii i typy psychologiczne,
 6. Zabezpieczenie ilościowe personelu, tworzenie grafików pracy, rozliczenia finansowe,
 7. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
 8. Rodzaje umów cywilnoprawnych i ich zastosowanie
 9. Elementy księgowości, ZUS, US
 10. Nowoczesna promocja i reklama.
 11. Food Cost i Beverage Cost,
 12. Definicja magazynów oraz ich rodzaje,
 13. Zasady rozmieszczenia magazynów,
 14. Zasady FIFO / LIFO,
 15. Drogi transportowe, strefy dostaw,
 16. Prawidłowa alokacja towarowa w magazynie wg zasad ABC, XYZ
 17. Dokumenty przyjmowania towarów na magazyn,
 18. Dokumenty obrotu miedzy magazynowego,
 19. Rozchody,
 20. Inwentaryzacje,
 21. Organizacja spisu w magazynie,
 22. Dokumentacja,
 23. Rozliczanie inwentaryzacyjny,
 24. Procedury obrotu dokumentacji,
 25. Wskaźniki KPI,
 26. Systematyka rozliczania w systemie,
 27. Układ systemu gospodarki magazynowej,
 28. Budżety - planowanie, tworzenie, realizacja i kontrola wykonania.

Kosztorys inwestycji:
Koszt szkolenia od osoby wynosi 8 000 zł. netto
Cena szkolenia zawiera:
- Usługi trenerów
- Materiały dydaktyczne
- Catering (lunch, serwis kawowy)
- Nocleg dla uczestników z śniadaniem